Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 09/12/2023

TÀI LIỆU TẬP HUẤN

Tập huấn

07/11/2016 09:53 SA Xem cỡ chữ

TÀI LIỆU TẬP HUẤN THANH TRA NĂM 2016
 
TÀI LIỆU TẬP HUẤN THANH TRA NĂM 2014
 
TÀI LIỆU TẬP HUẤN THANH TRA NĂM 2013
3 - Chuyên đề Giới thiệu dự thảo nghị định
3.1 - Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về BCVT, CNTT và Tần số vô tuyến điện
Giới thiệu nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BCVT, CNTT và Tần số vô tuyến điện (file word)
Giới thiệu nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BCVT, CNTT và Tần số vô tuyến điện (File PP)
- Dự thảo nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
3.2 - Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về Báo chí xuất bản
Giới thiệu Dự thảo nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản và thông tin điện tử.
Giới thiệu Dự thảo nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản và thông tin điện tử.
Bài giảng tập huấn thanh tra: Giới thiệu Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản và thông tin điện tử
- Dự thảo nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản và thông tin điện tử
Sửa đổi bổ sung hành vi vi phạm trong  hoạt động báo chí
Tài liệu tham khảo báo chí
Tài liệu tham khảo thông tin điện tử
Tập huấn thanh tra Luật Xuất bản
Dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 02/2011/NĐ-CP (So sánh dự thảo Nghị định)
5 – Chuyên đề quản lý thuê bao trả trước
5.1 Quản lý thuê bao di động trả trước
 
TÀI LIỆU TẬP HUẤN NĂM 2012
 
TÀI LIỆU TẬP HUẤN NĂM 2011

TÀI LIỆU TẬP HUẤN NĂM 2010
 
 
TÀI LIỆU TẬP HUẤN NĂM 2009
 

TÀI LIỆU TẬP HUẤN NĂM 2008
 

TÀI LIỆU TẬP HUẤN NĂM 2007
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lượt truy cập: 6521

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )