Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

TIN HOẠT ĐỘNG

Thanh tra diện rộng trạm BTS trên phạm vi toàn quốc

09/06/2010 14:10 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2010 theo Quyết định số 45/QĐ-BTTTT ngày 12/01/2010 của Bộ trưởng Bộ TT&TT, ngày 09/6/2010, Chánh thanh tra Bộ TT&TT đã thừa lệnh Bộ trưởng ký công văn số 1764/BTTTT-TTra chỉ đạo các Sở TT&TT thực hiện thanh tra diện rộng việc kiểm định và công bố sự phù hợp đối với trạm BTS.

Trong vài năm trở lại đây, do số lượng thuê bao điện thoại di động tăng mạnh nên các doanh nghiệp tích cực xây dựng, lắp đặt các trạm BTS để mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới nhằm phục vụ nhu cầu của xã hội. Để chạy đua với việc xây dựng, lắp đặt trạm BTS nhằm mục đích mở rộng vùng phủ sóng, các doanh nghiệp đã phớt lờ công tác kiểm định công trình BTS và công bố sự phù hợp theo quy định của pháp luật. Do đó, doanh nghiệp đã gặp phải sự phản đối của người dân xung quanh trạm BTS được lắp đặt và việc bị các cơ quan Nhà nước “thổi còi” là vấn đề tất yếu. Đó là một trong nhiều nguyên nhân gây ra khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc xây dựng trạm BTS. Nhằm chấn chỉnh công tác kiểm định và công bố sự phù hợp đối với trạm BTS, Bộ TT&TT đã có văn bản 1764 chỉ đạo các Sở TT&TT tiến hành thanh tra diện rộng trạm BTS trên phạm vi toàn quốc.

Mục đích của đợt thanh tra diện rộng lần này là nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; chấn chỉnh, xử lý các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về kiểm định công trình viễn thông; phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi những chính sách kiểm định không còn phù hợp.

Theo công văn 1764, Bộ TT&TT chỉ đạo các Sở TT&TT tiến hành thanh tra trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2010 đến ngày 30/9/2010. Đối tượng thanh tra lần này bao gồm các doanh nghiệp thông tin di động có các trạm BTS và các tổ chức, cá nhân cho thuê địa điểm lắp đặt trạm BTS.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình BTS theo quy định tại các Thông tư số 09/2009/TT-BTTTT, Thông tư số 10/2009/TT-BTTTT, Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong đó, sẽ chú trọng vào những nội dung chủ yếu như: việc kiểm định trạm BTS; việc chấp hành quy định về an toàn trong trường bức xạ tần số vô tuyến điện; hồ sơ, thủ tục kiểm định; Giấy chứng nhận kiểm định; kết quả đo kiểm BTS; việc công bố sự phù hợp đối với trạm BTS; các nội dung công bố sự phù hợp.

Các hành vi vi phạm hành chính về kiểm định và công bố sự phù hợp sẽ bị áp dụng chế tài xử phạt được quy định tại Điều 25 Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 8/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện; Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 5/6/2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Theo chỉ đạo của Bộ TT&TT, sau khi kết thúc thanh tra, các Sở TT&TT sẽ tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả thanh tra về Bộ (Thanh tra Bộ) trước ngày 15/10/2010 để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Kết thúc đợt thanh tra, Thanh tra Bộ sẽ tổng hợp và đánh giá tình hình xây dựng, sử dụng, kiểm định và công bố sự phù hợp đối với trạm BTS trên toàn quốc; xem xét những vướng mắc, bất cập trong việc thực thi kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình BTS. Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ sẽ nghiên cứu đề xuất các giải pháp để kiến nghị với Lãnh đạo Bộ TT&TT sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách quản lý chất lượng công trình trạm BTS.
 

Thanh tra Bộ TT&TT

Lượt truy cập: 3107

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)