Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023

XỬ LÝ VI PHẠM

Bộ TT&TT giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối

01/08/2009 14:15 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định số 1058/QÐ-BTTTT ngày 31/7/2009 về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối (OCI) đối với Kết luận Thanh tra số 390/KLTT-STTTT ngày 16/3/2009 và Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 số 177/QĐ-STTTT ngày 18/5/2009 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, Công ty OCI bác bỏ toàn bộ nội dung chính trong kết luận thanh tra và giải quyết khiếu nại lần 1 của Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh đối với Công ty OCI như sau:

+ Công ty OCI hoạt động cung cấp dịch vụ Phone-to-Phone chiều về Việt Nam, loại hình dịch vụ điện thoại Internet chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép cung cấp là vi phạm quy định của pháp luật.
+ Yêu cầu Công ty OCI thực hiện đăng ký kinh doanh ngành cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông theo đúng quy định của pháp luật
+ Giao Thanh tra Sở chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty OCI về hành vi đầu tư ra nước ngoài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư.
+ Giao Thanh tra Sở chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi trộm cước viễn thông đối với các đối tượng chuyển lưu lượng trái phép vào Việt Nam
+ Vi phạm về thời gian giải quyết khiếu nại

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và căn cứ vào Kết quả thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại; Kết luận của người giải quyết khiếu nại lần đầu; Căn cứ pháp luật để giải quyết các nội dung khiếu nại đối với hoạt động cung cấp dịch vụ điện thoại Internet loại hình Phone-to-Phone quốc tế chiều về của Công ty OCI; Kết luận của Thanh tra Bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định:

Điều 1. Công nhận Kết luận thanh tra số 390/KLTT-STTTT ngày 16/3/2009 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đối với Công ty OCI trừ biện pháp xử lý tại mục II.1.d; II.2.a. (yêu cầu Công ty OCI chịu trách nhiệm hành chính về hành vi cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam loại hình điện thoại Internet “Phone-to-Phone” khi chưa được phép của Bộ Thông tin và Truyền thông”

Điều 2. Công ty OCI có dấu hiệu kinh doanh trái phép dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về tại Việt Nam vi phạm pháp luật về hình sự. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện thủ tục hồ sơ đối với hành vi vi phạm này để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Công nhận khoản 2.1 Điều 2 Quyết định số 177/QĐ-STTTT ngày 18/5/2009 về giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đối với việc Công ty OCI phải bổ sung đăng ký kinh doanh ngành cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông.

Điều 4. Chưa đủ căn cứ để kết luận Công ty OCI vi phạm pháp luật về hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo khoản 2.2 Điều 2 Quyết định số 177/QĐ-STTTT ngày 18/5/2009 về giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh.

Điều 5. Chưa đủ căn cứ để kết luận hành vi trộm cước viễn thông của Công ty OCI và các đối tượng khác theo khoản 2.3 Điều 2 Quyết định số 177/QĐ-STTTT ngày 18/5/2009 về giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh.

Điều 6. Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại, tố cáo tính theo ngày làm việc (tức là không tính ngày nghỉ, bao gồm thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết) là chưa đúng với quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 7. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, Công ty OCI có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

 

 

Thanh tra Bộ

Lượt truy cập: 2726

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)