Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/02/2024

THANH TRA - KIỂM TRA

Kết luận kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam và Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam

29/10/2020 14:02 CH Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.

Tại đây: Upload_Moi/2020_vn/KET-LUAN-KIE--770---777-M-TRA-TC-MOI-TRUONG-VA-DO-THI-5.pdf

Lượt truy cập: 3476

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )