Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/03/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết và nâng cao chất lượng, triển khai thực chất các dịch vụ công trực tuyến

Đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết và nâng cao chất lượng, triển khai thực chất các dịch vụ công trực tuyến

(13/03/2023)

Ngày 07/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2023.

Triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm trong cải hành chính năm 2023

Triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm trong cải hành chính năm 2023

(13/03/2023)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ký Quyết định 13/QĐ-BCĐCCHC ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo này. 

 
Tăng cường hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Tăng cường hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

(01/03/2023)

Ngày 23/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.