Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Áp dụng cơ chế một cửa đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hải quan

(04/02/2012)

Áp dụng cơ chế một cửa đối với thủ tục tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh bằng phương tiện điện tử là giải pháp căn bản để thực hiện cam kết theo Công ước FAL (Công ước về Tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế) và thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các Nghị quyết của Chính phủ theo kết quả của Đề án 30 về đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Cùng với các Bộ, ngành liên quan, Ngành Hải quan đã và đang nỗ lực thực hiện những cải cách thủ tục hành chính, trong đó chú trọng đến cải cách thủ tục đối với tàu biển ra vào cảng để hỗ trợ cho việc thông quan hàng hóa nhanh chóng, chính xác, giảm thiểu tối đa chí phí cho doanh nghiệp. Bài viết dưới đây nêu khái quát một số nội dung liên quan đến thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh thuộc chức năng quản lý của Ngành Hải quan.

Báo chí hỗ trợ tích cực kiểm soát thủ tục hành chính

Báo chí hỗ trợ tích cực kiểm soát thủ tục hành chính

(04/02/2012)
Báo chí đã hỗ trợ tích cực, tạo bước chuyển trong thực thi thủ tục hành chính (TTHC) của cả cơ quan quản lý nhà nước và người dân…
Chỉ đạo quyết liệt, triển khai hiệu quả chương trình cải cách hành chính 2011 – 2020

Chỉ đạo quyết liệt, triển khai hiệu quả chương trình cải cách hành chính 2011 – 2020

(14/01/2012)
Ngày 14/1/2012, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2012 ngành Nội vụ và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị.
Năm 2012, tăng tốc đưa kết quả cải cách TTHC vào đời sống

Năm 2012, tăng tốc đưa kết quả cải cách TTHC vào đời sống

(12/01/2012)
Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012. Theo thống kê của Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), tính đến cuối năm 2011, các Bộ, ngành đã đơn giản hóa được hơn 3.000 TTHC, nhiều đơn vị đã hoàn thành trên 80% việc thực thi đơn giản hóa TTHC như Bộ Khoa học và Công nghệ đạt 96%, Bộ Giao thông vận tải đạt 85%, Bộ Thông tin và Truyền thông đạt 80%...