Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/03/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Bộ TT&TT sẽ tiết kiệm hơn 47 tỷ đồng/năm sau khi giảm bớt Thủ tục hành chính

Bộ TT&TT sẽ tiết kiệm hơn 47 tỷ đồng/năm sau khi giảm bớt Thủ tục hành chính

(18/08/2010)

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp; các Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Ngô Hải Phan, Tổ phó Tổ chuyên trách của Chính phủ về Thủ tục hành chính và đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai rà soát TTHC giai đoạn 2

Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai rà soát TTHC giai đoạn 2

(18/08/2010)
Trong giai đoạn I, Bộ TT&TT đã thực hiện được những nội dung: Công bố bộ Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Thông tin và Truyền thông theo quyết định 1135/QÐ-BTTTT ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.