Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 09/06/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

17 cơ quan chậm tổng hợp danh mục TTHC cần rút kinh nghiệm

17 cơ quan chậm tổng hợp danh mục TTHC cần rút kinh nghiệm

(22/02/2011)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổng hợp Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.
 
Năm 2011, thực thi đơn giản hóa 5000 TTHC có lợi cho dân

Năm 2011, thực thi đơn giản hóa 5000 TTHC có lợi cho dân

(22/02/2011)
Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ đã hoàn thành giai đoạn 2 của Đề án 30 bằng việc ban hành 25 Nghị quyết đơn giản hóa gần 5.000 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của 24 Bộ, ngành để làm cơ sở thực thi phương án đơn giản hóa các TTHC này trong cuộc sống.
 
Chính thức đơn giản hóa các Thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chính thức đơn giản hóa các Thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(19/12/2010)
Theo Nghị quyết 56/NQ-CP của Chính phủ mới ban hành chính thức đơn giản hóa các Thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiều thủ tục không cần thiết đã được bãi bỏ hoặc quy định cụ thể nhằm giúp người dân dễ thực hiện.