Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Về việc sửa đổi một số nội dung liên quan đến đơn giản hóa TTHC trong xây dựng

(22/11/2011)
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sửa đổi một số nội dung liên quan đến đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng và kinh doanh bất động sản tại các Nghị định của Chính phủ.

Tiền Giang quyết tâm khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính

(22/11/2011)
Tiền Giang là một trong số các địa phương Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đến kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, Quyết định số 945/QĐ-TTg, Chỉ thị số 1722/CT-TTg và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
Vai trò của công tác kiểm tra trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Vai trò của công tác kiểm tra trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

(08/11/2011)

Với mục tiêu hỗ trợ địa phương khắc phục những tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp lãnh đạo về cải cách thủ tục hành chính, Đoàn công tác của Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ đã kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Bến Tre từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2011.

Từ 15/12/2011, Nghị định về thành lập và hoạt động VPĐD của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam chính thức có hiệu lực

(04/11/2011)
Nghị định số 100/2011/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam vừa được Chính phủ ban hành ngày 28/10/2011. Nghị định có quy định 04 thủ tục hành chính về cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung và gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức nêu trên.