Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Họp trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính

Họp trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính

(19/07/2011)
Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cải cách TTHC không phải là sửa đổi được bao nhiêu quy định mà cốt lõi là những sửa đổi này phải đi vào cuộc sống, giảm thiểu gánh nặng, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp...

Các Bộ, ngành, địa phương không xây dựng CSDL riêng về TTHC

(23/06/2011)
Thủ tướng chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương cần duy trì thường xuyên và sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về TTHC trên mạng internet tại địa chỉ www.thutuchanhchinh.vn trong điều hành và cung cấp dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức.

Giải quyết khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành trong quá trình thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

(09/06/2011)
Ngày 31/5/2011, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 854/TTg-KSTT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và một số cơ quan liên quan về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành trong quá trình thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được ban hành tại các Nghị quyết của Chính phủ. Thủ tướng đồng ý điều chỉnh một số vấn đề về kỹ thuật và phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh thực thi phương án đơn giản hóa theo đề nghị của các Bộ, ngành.
Kiểm soát thủ tục hành chính – việc làm thiết thực để thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Kiểm soát thủ tục hành chính – việc làm thiết thực để thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

(07/04/2011)
Nhằm thúc đẩy việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa phương- nhiệm vụ của cải cách hành chính giai đoạn tiếp theo Đề án 30- đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP có bài viết với tiêu đề nêu trên. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu với bạn đọc.