Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 12/04/2024

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Cải cách thủ tục hành chính cần cả xã hội vào cuộc

Cải cách thủ tục hành chính cần cả xã hội vào cuộc

(24/10/2011)
Trong các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) như xây dựng cơ sở dữ liệu TTHC quốc gia, kiểm soát những TTHC mới ban hành thì nhiệm vụ khó khăn nhất là làm sao huy động được cả xã hội chung tay cải cách TTHC.
Sớm thực thi các cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế

Sớm thực thi các cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế

(18/10/2011)
Các chuyên gia kiến nghị, cần đẩy nhanh tiến độ thực thi các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, sớm đưa những cải cách này vào cuộc sống.
3.248 thủ tục hành chính được đơn giản hóa

3.248 thủ tục hành chính được đơn giản hóa

(12/10/2011)
Tính đến giữa tháng 9/2011 các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản, quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 3.248 thủ tục hành chính, đạt 68% số lượng thủ tục phải đơn giản theo yêu cầu.

Nhiều tổ chức và công dân hài lòng với bộ phận “một cửa” Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng

(12/10/2011)
Sáng 29/9, Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng UBND Thành phố Hải Phòng đã đến làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông theo Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 trên địa bàn thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ngành chức năng và đơn vị liên quan.