Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Giải quyết khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành trong quá trình thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

(09/06/2011)
Ngày 31/5/2011, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 854/TTg-KSTT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và một số cơ quan liên quan về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành trong quá trình thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được ban hành tại các Nghị quyết của Chính phủ. Thủ tướng đồng ý điều chỉnh một số vấn đề về kỹ thuật và phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh thực thi phương án đơn giản hóa theo đề nghị của các Bộ, ngành.
Kiểm soát thủ tục hành chính – việc làm thiết thực để thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Kiểm soát thủ tục hành chính – việc làm thiết thực để thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

(07/04/2011)
Nhằm thúc đẩy việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa phương- nhiệm vụ của cải cách hành chính giai đoạn tiếp theo Đề án 30- đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP có bài viết với tiêu đề nêu trên. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định về chức năng nhiệm vụ của Phòng kiểm soát TTHC

(25/03/2011)

Triển khai Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông là một trong những Bộ đầu tiên ban hành Quyết định về chức năng nhiệm vụ của Phòng kiểm soát TTHC.