Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/11/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Cải thiện môi trường kinh doanh nhờ thực thi chính sách tốt và duy trì cải cách

Cải thiện môi trường kinh doanh nhờ thực thi chính sách tốt và duy trì cải cách

(19/11/2010)
Giám đốc Khu vực IFC:Sự tăng bậc trên bảng xếp hạng môi trường kinh doanh thể hiện sự nỗ lực đáng ghi nhận của Chính phủ Việt Nam,  tuy nhiên quan trọng là phải tập trung vào việc triển khai các cải cách trên thực tế và duy trì động lực cải cách.
Tổ công tác 30 Bộ TT&TT làm việc tại Đà Nẵng và Gia Lai về công tác rà soát thủ tục hành chính thuộc Đề án 30

Tổ công tác 30 Bộ TT&TT làm việc tại Đà Nẵng và Gia Lai về công tác rà soát thủ tục hành chính thuộc Đề án 30

(18/10/2010)
Từ ngày 21-25/9/2010, Tổ công tác 30 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có chuyến khảo sát và làm việc  tại Đà Nẵng và Gia Lai để nghe báo cáo về tình hình triển khai và kết quả hoạt động rà soát thủ tục hành chính thuộc Đề án 30 của các Sở TT&TT tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Tham dự làm việc có ông Nguyễn Trọng Phát, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ công tác 30 Bộ và đoàn công tác; đại diện các Sở TT&TT Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai và Kon Tum cùng đại diện các doanh nghiệp TT&TT trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Khảo sát, lấy ý kiến tham gia đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

(15/09/2010)

 Ngày 9/9/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 2945/BTTTT-VP về việc khảo sát, lấy ý kiến tham gia đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.