Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 20/01/2021

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Quy định chế độ báo cáo định kỳ

Quy định chế độ báo cáo định kỳ

(30/10/2020)

Ngày 21/10/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-VPCP quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ nhằm thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo, cung cấp số liệu để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Văn phòng Chính phủ và cung cấp số liệu theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2020.

Bộ TT&TT phấn đấu top 10 về kết quả chỉ số CCHC năm 2020

Bộ TT&TT phấn đấu top 10 về kết quả chỉ số CCHC năm 2020

(30/10/2020)

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ.

Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

(22/10/2020)

Ngày 21/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, cho lãnh đạo, chuyên viên và thành viên Tổ công tác tại 17 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và một số doanh nghiệp lĩnh vực thông tin và truyền thông

Cắt giảm tối đa số lượng văn bản quy định chi tiết, cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định bất cập

(14/10/2020)

Ngày 10/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2020. Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật theo cắt giảm tối đa văn bản quy định chi tiết, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời đề ra các nhiệm vụ cụ thể trong công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử.