Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 20/01/2021

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ về cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh

(06/10/2020)

Chiều 30/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 12/5/2020. Đây là Chương trình cải cách có phạm vi bao phủ rộng nhất từ trước đến nay, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ.

Quản lý việc sử dụng tên định danh để góp phần ngăn chặn tin nhắn rác, phát triển kênh truyền thông quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử

(21/09/2020)

Ngày 14/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác thay thế cho Nghị định số 90/2008/NĐ-CP và số 77/2012/NĐ-CP về chống thư rác. Nghị định số 91/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020. Nghị định được ban hành với mục tiêu quản lý việc sử dụng tên định danh, qua đó không chỉ góp phần ngăn chặn tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi rác vi phạm pháp luật mà còn tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển của kênh truyền thông quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi lành mạnh, hiệu quả.

Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại

(26/08/2020)

Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1258/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020.

Cắt giảm gánh nặng hành chính, tạo quy định tốt hơn trong bối cảnh đại dịch covid 19

Cắt giảm gánh nặng hành chính, tạo quy định tốt hơn trong bối cảnh đại dịch covid 19

(12/08/2020)

Ngày 11/8/2020, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cùng một số cơ quan, tổ chức quốc tế tổ chức phiên họp lần thứ nhất Hội nghị trực tuyến Mạng lưới thực hành quy định tốt ASEAN-OECD (GRPN) lần thứ 6 năm 2020 với chủ đề Quy định tốt hơn để khôi phục sau đại dịch Covid-19, qua đó trao đổi, thảo luận về việc cắt giảm gánh nặng hành chính, tạo ra các quy định tốt hơn để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa bảo vệ xã hội.