Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 26/02/2020

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Rà soát, xây dựng kế hoạch cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, ngay từ buổi làm việc đầu tiên năm 2020

(03/01/2020)

Sáng ngày 02/01/2020, tại Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp của Tổ công tác thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh để tổng hợp, rà soát, nghiên cứu xây dựng Kế hoạch thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, với các nội dung cơ bản như sau:

Khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng

(03/01/2020)

Kế thừa những kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, thành tựu tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành; với việc đề cao tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm, hành động từ Chính phủ đến các cấp, các ngành, các ngành, các địa phương cần phải được phát huy mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp cả nước, ngày 01/01/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Thủ tướng lưu ý không để tâm lý lơi lỏng sau khi có Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thủ tướng lưu ý không để tâm lý lơi lỏng sau khi có Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(09/12/2019)

Chiều nay, 9/12, tại Hà Nội, thực hiện nghi thức khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tuyệt đối không để tâm lý, tình trạng các ngành, các cấp thấy có Cổng DVCQG rồi thì lơi lỏng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của mình, ngược lại cần đẩy mạnh hơn nữa…