Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Bộ TT&TT đứng thứ 5 trong số các bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Bộ TT&TT đứng thứ 5 trong số các bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính năm 2022

(27/04/2023)

Ngày 19/4 /2023, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ tư và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2022.

Hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng, phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng, phục hồi nhanh, phát triển bền vững

(24/04/2023)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

Tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả

Tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả

(24/04/2023)

Theo dự thảo Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2023 (Báo cáo) của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, kết quả công tác cải cách hành chính trong Quý I/2023 được thể hiện đầy đủ trên 6 nội dung: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

 
Đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

Đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

(21/04/2023)

Ngày 19/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp tập trung vào chủ đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp.