Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Các bộ, cơ quan, địa phương cần bám sát thực tiễn khách quan, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm công tác xây dựng pháp luật

Các bộ, cơ quan, địa phương cần bám sát thực tiễn khách quan, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm công tác xây dựng pháp luật

(17/04/2023)

 Ngày 14/4/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4/2023. Nghị quyết khẳng định trong thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương, đã hoàn thành nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng để thực hiện các đột phá chiến lược theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó có đột phá chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Cắt giảm, đơn giản hóa và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các địa phương giải quyết TTHC

Cắt giảm, đơn giản hóa và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các địa phương giải quyết TTHC

(12/04/2023)

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023, Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt… tác động, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng, tiềm ẩn rủi ro đối với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế nước ta; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức; kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập; theo dõi sát diễn biến tình hình và có phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả; vừa tập trung xử lý những nhiệm vụ, công việc thường xuyên ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, vừa quyết liệt giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài và những vấn đề đột xuất phát sinh.

 
Các cấp, các ngành và địa phương phải tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc về pháp lý, thủ tục hành chính

Các cấp, các ngành và địa phương phải tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc về pháp lý, thủ tục hành chính

(12/04/2023)

Ngày 10/4/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 238/CĐ-TTg về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trong thời gian tới, qua đó nhằm thúc đẩy sớm phục hồi tăng trưởng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và cả giai đoạn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP

Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP

(12/04/2023)

Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quy định các giấy tờ, tài liệu thuộc phạm vi thực hiện số hóa, gồm: