Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

TIN TỨC

Giải quyết khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành trong quá trình thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

09/06/2011 11:11 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 31/5/2011, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 854/TTg-KSTT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và một số cơ quan liên quan về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành trong quá trình thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được ban hành tại các Nghị quyết của Chính phủ. Thủ tướng đồng ý điều chỉnh một số vấn đề về kỹ thuật và phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh thực thi phương án đơn giản hóa theo đề nghị của các Bộ, ngành.

Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giữ nguyên thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc như quy định hiện hành đối với thủ tục “Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với đài bờ liên lạc với các phương tiện nghề cá” để đảm bảo tính đặc thù của hoạt động này. Tiếp tục duy trì mẫu đơn và bản khai xin cấp phép của thủ tục “Cấp phép vệ tinh cho cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, phóng viên nước ngoài được đi theo phục vụ đoàn” theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BBCVT-BNG-BCA ngày 03/3/2006 và Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010. Bổ sung một số nội dung của phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-CP.

Thủ tướng đã phê duyệt nội dung sửa đổi một số điều của Luật Xuất bản số 30/2004/QH11và Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí để thực thi phương án đơn giản hóa theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong công văn này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến cụ thể với các đề nghị của một số Bộ, ngành về việc thực hiện các nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành thực hiện quy trình, thủ tục rút gọn theo quy định tại Khoản 3 Điều 57 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 để thực thi phương án đơn giản hóa theo các Nghị quyết của Chính phủ như: Bỏ bước thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập; các Bộ, cơ quan ngang Bộ trực tiếp tổ chức việc soạn thảo. Bỏ bước lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thực thi phương án đơn giản hóa theo các Nghị quyết của Chính phủ. Sau khi hoàn thiện dự thảo văn bản sửa đổi để thực thi phương án đơn giản hóa, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi cơ quan thẩm định để thực hiện thẩm định dự thảo văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định.

P. Bình

Lượt truy cập: 1454

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)