Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

TIN TỨC

Các Bộ, ngành, địa phương không xây dựng CSDL riêng về TTHC

23/06/2011 09:12 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Thủ tướng chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương cần duy trì thường xuyên và sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về TTHC trên mạng internet tại địa chỉ www.thutuchanhchinh.vn trong điều hành và cung cấp dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức.

Chỉ đạo trên của Thủ tướng Chính phủ được nêu tại Quyết định số 945/QĐ-TTg về việc phân công các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

Theo Quyết định này, các Bộ, ngành, địa phương không xây dựng CSDL riêng về TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của từng Bộ, ngành, địa phương, gây lãng phí, tốn kém không cần thiết.

Rà soát TTHC theo tiêu chí cần thiết, hợp lý,  hợp pháp và hiệu quả

Các Bộ, ngành, địa phương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần thường xuyên rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) đang là rào cản đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương theo các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện TTHC tại các cấp chính quyền; xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về TTHC, các cơ quan, tổ chức không thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch TTHC trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, cũng như việc chậm trễ sửa đổi các quy định về TTHC không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và không hiệu quả theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

Tập trung nguồn lực thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, các Bộ, ngành, địa phương phải xác định kết quả cải cách TTHC là một trong các chỉ tiêu của công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của cá nhân, đơn vị trực thuộc; là một trong những tiêu chí để đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo các cấp và xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu tổ chức, cơ quan nhà nước.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung nguồn lực hoàn thành việc thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC đã được Chính phủ phê duyệt. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực thi dứt điểm phương án đơn giản hóa các TTHC đã được thông qua theo thẩm quyền.

Theo Chinhphu.vn

Lượt truy cập: 1561

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)