Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023

TIN TỨC

3.248 thủ tục hành chính được đơn giản hóa

12/10/2011 13:33 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Tính đến giữa tháng 9/2011 các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản, quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 3.248 thủ tục hành chính, đạt 68% số lượng thủ tục phải đơn giản theo yêu cầu.


Ảnh: chinhphu.vn

Đây là số liệu được nêu tại hội nghị giao ban với 24 Bộ ngành và 2 thành phố Hà Nội, Hải Phòng về công tác kiểm soát thủ tục hành chính do Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) – Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 7/10.

Đáng chú ý, các cơ quan: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội Vụ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc thực thi đơn giản hóa theo kế hoạch.

Tuy nhiên, vẫn còn một số Bộ, cơ quan ngang bộ chưa tuân thủ đúng phương án đơn giản hóa TTHC được Chính phủ phê duyệt. Điển hình như Bộ Y tế đã ban hành Thông tư về nhập khẩu thiết bị y tế, nhưng nếu so với những nội dung cần phải đơn giản hóa thì thông tư này lại yêu cầu thêm một số quy định, thủ tục mới, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Về tình hình tổ chức triển khai hoạt động kiểm soát TTHC, các bộ, ngành đã thực hiện tương đối đầy đủ, tuy nhiên chỉ mới có Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện đủ 7/7 nội dung. Chỉ có tiêu chí ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC đã được 24/24 Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc.

Cơ bản các bộ, ngành đã kiện toàn tổ chức phòng kiểm soát TTHC, song nhiều đơn vị vẫn chưa bố trí đủ biên chế theo chỉ đạo của Chính phủ. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng vẫn đang trong quá trình làm thủ tục thành lập Phòng Kiểm soát TTHC.

Việc đánh giá tác động quy định về TTHC đã và đang được các bộ, ngành quan tâm triển khai thực hiện. Các bộ thực hiện tốt nội dung này là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm như Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với việc chậm đánh giá tác động về quy định TTHC tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Theo thống kê đến nay đã có 929 hồ sơ và 818 biểu mẫu được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia, thực hiện công khai minh bạch TTHC.

Đại diện Phòng Kiểm soát TTHC của Thành phố Hà Nội, Hải Phòng kiến nghị việc một số bộ, ngành chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, chậm cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC khiến các địa phương và cán bộ tại các bộ phận một cửa rất khó thực thi nhiệm vụ.

Một số ý kiến cũng nêu kiến nghị về chính sách để đào tạo cán bộ, thu hút được cán bộ giỏi, có chuyên môn về công tác trong lĩnh vực kiểm soát TTHC.

Để khắc phục những tồn tại hiện nay cũng như đẩy nhanh tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã thông báo những ý kiến chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, yêu cầu các bộ, ngành cần khẩn trương, kịp thời công bố, công khai và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; niêm yết công khai các quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị trược thuộc, các cấp chính quyền cơ sở; bố trí đủ biên chế, kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC.

Theo: chinhphu.vn

Lượt truy cập: 1238

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)