Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 12/04/2024

TIN TỨC

Vai trò của công tác kiểm tra trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

08/11/2011 15:34 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Với mục tiêu hỗ trợ địa phương khắc phục những tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp lãnh đạo về cải cách thủ tục hành chính, Đoàn công tác của Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ đã kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Bến Tre từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2011.Ảnh nguồn Internet

Sau khi tiến hành kiểm tra tại Sở Tư pháp, Sở Khoa học-Công nghệ, huyện Châu Thành và thị trấn Châu Thành, Đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bến Tre về công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát TTHC; quy trình thực hiện việc cho ý kiến về quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản QPPL; việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện TTHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách TTHC của tỉnh thời gian qua.

Theo đánh giá của Đoàn công tác, lãnh đạo UBND tỉnh đã quan tâm và tổ chức triển khai công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Việc này được thể hiện thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về kiểm soát TTHC, tổ chức quán triệt, tập huấn hoạt động kiểm soát TTHC cho các sở ngành, đơn vị cấp huyện và các cán bộ đầu mối.

Tuy nhiên, công tác kiểm soát TTHC tại tỉnh Bến Tre cũng còn những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, đó là: Việc đánh giá tác động và lấy ý kiến đơn vị kiểm soát TTHC đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC chưa được thực hiện nghiêm túc. Văn bản QPPL có quy định về TTHC chưa được đánh giá tác động, chưa có ý kiến của đơn vị kiểm soát TTHC nhưng vẫn được thẩm định và ban hành. Các quy định mới về TTHC chưa cập nhật, công bố kịp thời, đầy đủ và chưa niêm yết công khai theo quy định. Định mức chi cho hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh là một công cụ hỗ trợ cho hoạt động kiểm soát TTHC nhưng vẫn chưa được UBND tỉnh ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. Việc tổ chức thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính còn có sự nhầm lẫn với khiếu nại, tố cáo. Đến thời điểm này, nhiều đơn vị cấp sở, huyện chưa tổ chức tập huấn lại nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức trong đơn vị, do đó đã ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị này. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC, hồ sơ ghi chép thời gian hẹn trả kết quả còn tùy tiện, chưa đúng theo quy định. Một số trường hợp hồ sơ lưu còn có thêm thành phần hồ sơ ngoài nội dung công bố… Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như công tác kiểm soát TTHC là một nhiệm vụ mới, khối lượng công việc nhiều, những tồn tại nêu trên còn có nguyên nhân chủ quan do nhận thức của một số lãnh đạo cấp sở, huyện, xã về công tác kiểm soát TTHC còn chưa đầy đủ; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát TTHC tại tỉnh chưa thực sự phát huy vai trò tham mưu cho lãnh đạo các cấp để tổ chức thực hiện tốt công tác này; chậm ban hành văn bản quy định về nội dung chi và định mức chi cho hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

Từ kết quả kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đã đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung, cụ thể là: Sớm bố trí đủ nhân sự cho phòng kiểm soát TTHC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tối thiểu 5 người) để có đủ nhân lực làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo UBND trong triển khai thực hiện; Giao phòng kiểm soát TTHC tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các sở, ngành và các đơn vị cấp huyện; định kỳ hàng quý tổ chức giao ban với lãnh đạo sở, ngành, lãnh đạo cấp huyện về công tác kiểm soát TTHC; Phát huy vai trò giám sát công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; Đưa nội dung thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC là một trong những tiêu chí để xem xét thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 945/QĐ-TTg; Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện TTHC tại các cấp chính quyền theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát TTHC và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến tra đã nhất trí về những đánh giá, đề xuất và kiến nghị của Đoàn công tác về kết quả triển khai công tác kiểm soát TTHC tại địa bàn tỉnh và cho rằng: Việc kiểm tra của Đoàn công tác đã giúp lãnh đạo tỉnh nhìn nhận, đánh giá về thực trạng công tác kiểm soát TTHC của tỉnh một cách khách quan; qua đó, nhận thấy rõ trách nhiệm phục vụ nhân dân của lãnh đạo các cơ quan hành chính và cán bộ công chức thuộc các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh, mà trước hết là Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã; UBND tỉnh Bến Tre sẽ tích cực chỉ đạo sát sao các sở, ngành, các đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế nêu trên, và tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt việc kiểm soát TTHC./.

Theo: thutuchanhchinh.vn

Lượt truy cập: 2368

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)