Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023

TIN TỨC

Tiền Giang quyết tâm khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính

22/11/2011 09:43 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Tiền Giang là một trong số các địa phương Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đến kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, Quyết định số 945/QĐ-TTg, Chỉ thị số 1722/CT-TTg và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; quy trình tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; tập huấn, truyền thông; thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Sau hơn một ngày làm việc khẩn trương, ngày 04/11/2011, Đoàn công tác đã có buổi báo cáo về kết quả kiểm tra và trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về kết quả kiểm tra tại Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, huyện Châu Thành và xã Tân Hương.

Thực tế kiểm tra cho thấy, lãnh đạo UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, như: Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; quy chế phối hợp trong công bố, công khai và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; quy định nội dung chi và định mức chi… nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Tỉnh cũng đã sớm thành lập Phòng Kiểm soát TTHC và tổ chức quán triệt, tập huấn hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính cho các sở ngành, đơn vị cấp huyện và các cán bộ đầu mối theo quy định. Các đơn vị nơi Đoàn đến kiểm tra đều có Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính và bước đầu đã có sự quan tâm, tổ chức triển khai công tác này.

Bên cạnh những việc đã làm tốt, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế như: Thực hiện chưa đúng việc đánh giá tác động và lấy ý kiến đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính đối với một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính do còn lúng túng trong cách hiểu về phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; các quy định mới về thủ tục hành chính ở lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa được cập nhật kịp thời; việc niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định tại một số nơi chưa đầy đủ; còn có hiện tượng lưu thêm thành phần hồ sơ ngoài nội dung quy định…

Nhằm hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Tiền Giang, Đoàn công tác đã đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm hơn nữa tới công tác này, thực sự coi cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường phối hợp để cùng chung tay thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ khâu dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính cho đến khâu tổ chức, thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Minh Điều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí về những đánh giá, đề xuất, kiến nghị của Đoàn công tác và nêu rõ: Qua kết quả kiểm tra của Đoàn, UBND tỉnh đã thấy được những điểm còn hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, huyện, xã khắc phục những hạn chế nêu trên, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát thủ tục hành chính./.

 

Theo thutuchanhchinh.vn

Lượt truy cập: 1371

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)