Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Hậu Giang tăng cường công tác kiểm soát TTHC

(28/12/2011)
Trên cơ sở ý kiến kết luận ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Đoàn công tác Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC tại địa phương, cụ thể như sau:
Huyện Thủy Nguyên: Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cấp trong cải cách TTHC

Huyện Thủy Nguyên: Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cấp trong cải cách TTHC

(12/12/2011)
Sáng 8-12, đoàn công tác Văn phòng UBND thành phố kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 tại UBND huyện Thủy Nguyên. Cán bộ Văn phòng UBND thành phố kiểm tra tại bộ phận một cửa UBND huyện Thủy Nguyên.