Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Quảng Ninh: Đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính

Quảng Ninh: Đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính

(29/11/2011)
Nhằm đảm bảo tính bền vững và nâng cao hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), ngay sau khi kết thúc giai đoạn 3 Đề án 30 (đơn giản hoá thủ tục hành chính -TTHC), tỉnh đã nhanh chóng đẩy mạnh hoạt động kiểm soát TTHC. Đến nay, công tác này đã bước đầu đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả.
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

(23/11/2011)
Sáng ngày 23/11/2011, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ.

Về việc sửa đổi một số nội dung liên quan đến đơn giản hóa TTHC trong xây dựng

(22/11/2011)
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sửa đổi một số nội dung liên quan đến đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng và kinh doanh bất động sản tại các Nghị định của Chính phủ.

Tiền Giang quyết tâm khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính

(22/11/2011)
Tiền Giang là một trong số các địa phương Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đến kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, Quyết định số 945/QĐ-TTg, Chỉ thị số 1722/CT-TTg và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.