Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/11/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Vai trò của công tác kiểm tra trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Vai trò của công tác kiểm tra trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

(08/11/2011)

Với mục tiêu hỗ trợ địa phương khắc phục những tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp lãnh đạo về cải cách thủ tục hành chính, Đoàn công tác của Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ đã kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Bến Tre từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2011.

Từ 15/12/2011, Nghị định về thành lập và hoạt động VPĐD của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam chính thức có hiệu lực

(04/11/2011)
Nghị định số 100/2011/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam vừa được Chính phủ ban hành ngày 28/10/2011. Nghị định có quy định 04 thủ tục hành chính về cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung và gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức nêu trên.
Cải cách thủ tục hành chính cần cả xã hội vào cuộc

Cải cách thủ tục hành chính cần cả xã hội vào cuộc

(24/10/2011)
Trong các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) như xây dựng cơ sở dữ liệu TTHC quốc gia, kiểm soát những TTHC mới ban hành thì nhiệm vụ khó khăn nhất là làm sao huy động được cả xã hội chung tay cải cách TTHC.
Sớm thực thi các cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế

Sớm thực thi các cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế

(18/10/2011)
Các chuyên gia kiến nghị, cần đẩy nhanh tiến độ thực thi các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, sớm đưa những cải cách này vào cuộc sống.