Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/11/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

(14/08/2023)

Ngày 06/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 932/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ với Tổ trưởng là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

 
Tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính tháng 7 năm 2023

Tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính tháng 7 năm 2023

(08/08/2023)

Ngày 04/8/2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Báo cáo tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tháng 7 năm 2023 (Báo cáo số 5972/BC-VPCP). 

Tập trung rà soát, chủ động cắt giảm, đơn giản hóa một cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính

Tập trung rà soát, chủ động cắt giảm, đơn giản hóa một cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính

(29/07/2023)

Ngày 15/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. 

Sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023 của Chính phủ

Sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023 của Chính phủ

(20/07/2023)

Ngày 19/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo, sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023 và xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.