Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp

(05/06/2023)

Trước tình hình kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phục hồi và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu; ở trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động kép cả từ các yếu tố bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại của nền kinh tế; để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

 
Tháo gỡ các “điễm nghẽn” triển khai triển khai Đề án 06

Tháo gỡ các “điễm nghẽn” triển khai triển khai Đề án 06

(26/05/2023)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 chỉ đạo tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06, trong đó nêu rõ thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 đã quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai, thực hiện Đề án đến từng bộ, ngành, địa phương. 

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi trong thời gian tới

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi trong thời gian tới

(23/05/2023)

Ngày 22/5/2023, Chính phủ đã công bố toàn văn Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 trình bày tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trong đó, nội dung về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được đề cập với một số số liệu cụ thể.

Một số chỉ tiêu cụ thể các bộ, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành trong năm 2023 về cải cách thủ tục hành chính

Một số chỉ tiêu cụ thể các bộ, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành trong năm 2023 về cải cách thủ tục hành chính

(09/05/2023)

Tại kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành ngày 05/5/2023, các bộ, ngành, địa phương cần phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu cụ thể về cải cách thủ tục hành chính trong năm 2023 như sau: