Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

TIN TỨC

Thông điệp của Tổng Giám đốc Văn phòng quốc tế, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) nhân ngày Bưu chính thế giới 9/10

06/10/2003 11:12 SA Xem cỡ chữ

Suy nghĩ sâu rộng - hành động cụ thể Ngày nay, toàn cầu hóa đang thúc đẩy quá trình trao đổi qua lại giữa con người, giữa các xã hội, các nền kinh tế và giữa các quốc gia. Kết quả của chiến lược tiếp thị có hiệu quả là nhiều công ty đang mở rộng hoạt động của mình vượt ra ngoài biên giới truyền thống để tăng cường bán các sản phẩm và phát triển dịch vụ của họ khắp nơi trên thế giới. Lĩnh vực bưu chính cũng bị ảnh hưởng của xu hướng toàn cầu hóa. Một số nhà cung cấp dịch vụ bưu chính đã bắt đầu mở rộng hoạt động của mình ở nước khác, với dự báo thị trường sẽ hoàn toàn mở cửa trong một vài năm tới. Một số khác đang liên kết với các nhà khai thác tư nhân có mạng lưới toàn cầu nhằm mở rộng việc cung cấp dịch vụ của mình, tăng doanh thu và nâng cao chất lượng dịch vụ. Vậy Liên minh Bưu chính Thế giới có cách nhìn nhận toàn cầu hóa như thế nào trong lĩnh vực bưu chính? Bưu chính các nước có thể làm gì khi đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nước mình cũng như trên trường quốc tế?. Một mặt, bằng nỗ lực tăng cường sự hiện diện toàn cầu của mình, Bưu chính các nước đang chứng minh rằng Bưu chính có thể cạnh tranh một cách có hiệu quả như bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào khác trong môi trường toàn cầu. Ở nhiều nước hiện nay, cách tiếp cận như vậy tạo cho Bưu chính một sức sống mới thông qua việc nâng cao chất lượng một số dịch vụ cụ thể hoặc là cho phép một nhà khai thác bưu chính khác chiếm lĩnh thị phần. Tôi thậm chí có thể nói rằng việc Bưu chính các nước cạnh tranh nhau bản chất không phải là xấu, khi mà sự cạnh tranh này dẫn tới việc cung cấp dịch vụ có hiệu quả và tốt hơn. Mặt khác, không phải Bưu chính nước nào cũng cần phải có khả năng cạnh tranh toàn cầu cùng cách thức như các nước khác. Nhưng tôi tin rằng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ bưu chính quốc gia có thể noi theo cách nhìn nhận toàn cầu đó để hành động trong nước mình nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của khách hàng trong nước và quốc tế. Bản thân UPU là một tổ chức toàn cầu vì nó bảo đảm sự trao đổi bưu phẩm bưu kiện tới công dân của mọi quốc gia trên Thế giới. Đây chính là khái niệm "một lãnh thổ bưu chính duy nhất" được những nước thành viên sáng lập ra UPU đưa vào nội dung bản Hiến chương UPU. Trên thực tế, Liên minh Bưu chính Thế giới đúng là một tổ chức liên Chính phủ toàn cầu khi tổ chức này được thành lập vào năm 1874 và vẫn giữ nguyên sức mạnh toàn cầu đến tận ngày nay, đang đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội của tất cả các nước thành viên của Liên minh. Trách nhiệm phục vụ mọi công dân, không phân biệt người đó sống ở thành thị hay vùng nông thôn hẻo lánh xa xôi, là trọng tâm của khái niệm "dịch vụ phổ cập", được nêu trong Công ước của UPU và các Thể lệ thi hành của Công ước tại Đại hội Bắc Kinh năm 1999. Sự tôn trọng triệt để nguyên tắc này của tất cả các nước thành viên đã tạo cơ sở cho việc trao đổi bưu phẩm giữa các nước thành viên UPU trên toàn cầu. Liên minh Bưu chính Thế giới cũng tăng cường sự hiện diện toàn cầu của mình thông qua các hoạt động để nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn mạng lưới bưu chính thế giới. Thêm vào đó, những nỗ lực của UPU nhằm tăng cường hoặc phát triển các sản phẩm và dịch vụ, cũng như xây dựng một mạng lưới điện tử toàn cầu cho việc theo dõi và truy tìm bưu gửi, làm vững chắc thêm sứ mệnh toàn cầu của mình. Nhằm hỗ trợ các nước thành viên nâng cấp các dịch vụ của mình và cung cấp cơ cấu quản lý có hiệu quả nhất ở tầm quốc gia, Liên minh Bưu chính Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển, tuy nhiên bản thân các nước đó cũng phải nỗ lực củng cố và đổi mới dịch vụ. Điều này tạo cho các nước đang phát triển khả năng đóng vai trò của mình tốt hơn trong lĩnh vực bưu chính đang được toàn cầu hóa. Mặc dù nền kinh tế đang ngày càng mang tính toàn cầu nhưng các thể chế chính trị và xã hội vẫn còn mang tính địa phương, khu vực hoặc quốc gia. Chính vì vậy, Chính phủ các nước, là người phải đảm bảo cho mọi công dân có quyền truy cập các dịch vụ thông tin bưu chính, sẽ quan tâm tới định hướng và sự lãnh đạo của UPU trong việc hỗ trợ triển khai thực hiện trách nhiệm này. Dưới một mái nhà chung của Liên minh Bưu chính Thế giới Bưu chính, Liên minh Bưu chính khu vực do Bưu chính các nước tập hợp nhau lại, hỗ trợ việc triển khai thực hiện các chương trình và đề án ở cấp khu vực. Bằng cách đó, thông qua UPU, Bưu chính thống nhất các hoạt động ở các cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Cuối cùng, nhiệm vụ chủ yếu của Bưu chính mỗi nước là cung cấp dịch vụ có chất lượng ở mức chi phí hợp lý trong nước mình. Trách nhiệm này sẽ tiếp tục là mục tiêu hàng đầu của mỗi nước thành viên UPU, bất chấp sự toàn cầu hóa ngày càng tăng. Bằng sự đảm bảo mục tiêu này ở cấp quốc gia, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ tăng cường sự đoàn kết và ảnh hưởng nhau trên phạm vị toàn cầu. Nhân kỷ niệm Ngày Bưu chính Thế giới, chúng ta cần luôn ghi nhớ rằng tất cả các nước tham gia Liên minh Bưu chính Thế giới đều cam kết tăng cường các dịch vụ bưu chính trong phạm vi môi trường toàn cầu mới. Nếu toàn cầu hóa không mang lại sự phát triển vật chất, kinh tế và xã hội thì điều đó sẽ bị coi là thất bại. Bằng việc tác động tới cuộc sống thường nhật của người dân theo cách riêng của mình, các dịch vụ bưu chính trên toàn cầu giữ một vị trí độc tôn trong việc đóng góp đáng kể cho các cơ hội mà toàn cầu hóa mang lại. Thomas Leavey

Lượt truy cập: 3043

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)