Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/01/2022

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng KH&CN vào sản xuất thủy sản

Thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng KH&CN vào sản xuất thủy sản

(16/12/2021)

 Đây là mục tiêu quan trọng được đề ra trong Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao KH&CN phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bắc Giang tập trung nguồn lực đầu tư cho ứng dụng, chuyển giao các công nghệ chủ chốt

Bắc Giang tập trung nguồn lực đầu tư cho ứng dụng, chuyển giao các công nghệ chủ chốt

(16/12/2021)

 Theo UBND tỉnh Bắc Giang, thời gian tới tỉnh tập trung đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tập trung nguồn lực đầu tư cho ứng dụng, chuyển giao các công nghệ chủ chốt như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới.

Thanh long Bình Thuận được cấp bằng chỉ dẫn địa lý tại Nhật

Thanh long Bình Thuận được cấp bằng chỉ dẫn địa lý tại Nhật

(16/12/2021)

 Thanh long Bình Thuận là sản phẩm nông sản thứ 2 của Việt Nam sau vải thiều Lục Ngạn được cấp Bằng chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản.

Cà Mau: Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để phát huy lợi thế

Cà Mau: Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để phát huy lợi thế

(16/12/2021)

  Cà Mau đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu. Do đó, để giảm thiểu thiệt hại trong quá trình sản xuất do thiên tai, phát huy tối đa lợi thế, khai thác triệt để tiềm năng, việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ là giải pháp quan trọng, đột phá.