Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 05/12/2021

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Cát Trinh (Bình Định): Về đích sớm một năm so với kế hoạch

(09/12/2014)
Là một trong ba xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới ở huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định (giai đoạn 2011 – 2015), thời gian qua, xã Cát Trinh đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, vận động nông dân chuyển đổi mùa vụ cây trồng, vật nuôi, đưa các giống mới có năng suất cao chất lượng tốt vào sản xuất, nhờ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Thực hiện các tiêu chí ngành thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới

(19/11/2014)
Thông tin và truyền thông là một bộ phận quan trọng của kết cấu kinh tế - xã hội. Phát triển thông tin và truyền thông là tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao dân trí, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo số liệu bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo số liệu bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

(19/11/2014)
Trong 2 ngày 5 và 6/11, Trung tâm Công nghệ thông tin- truyền thông tỉnh Quảng Nam (thuộc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh) đã tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo số liệu bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tỉnh Quảng Nam.
Đánh giá thực hiện tiêu chí nông thôn mới ngành thông tin và truyền thông

Đánh giá thực hiện tiêu chí nông thôn mới ngành thông tin và truyền thông

(19/11/2014)
Việc đánh giá tiêu chí số 8 (tiêu chí về bưu điện) đạt chuẩn trong chương trình nông thôn mới thiên nhiều về yếu tố kỹ thuật nên gây không ít khó khăn cho công tác tự đánh giá của các xã. Chính vì vậy, trên cơ sở quy định tại Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 463/QĐ-BTTTT ngày 22/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới. Ngày 30 tháng 5 năm 2014 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 300/STTTT-BCVT hướng dẫn thêm về cách đánh giá tiêu chí số 8 và điều kiện xét công nhận xã đạt tiêu chí về Bưu điện.