Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 05/12/2021

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Các tỉnh miền Đông Nam bộ có 20 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

(28/05/2014)
Tại hội nghị tổng kết giao ước thi đua Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2013 diễn ra tại Ninh Thuận ngày 14/3, nhiều đại biểu cho rằng, phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" và mô hình mới, cách làm hay trong phong trào thi đua yêu nước đã có sức lan tỏa sâu rộng tại khu vực miền Đông Nam bộ.

Quy định về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

(28/05/2014)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 372/2014/QĐ-TTg về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Quyết định này quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Đối tượng áp dụng gồm: Các địa phương trên địa bàn cả nước; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan trong quá trình xét công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Trà Vinh phấn đấu thêm 8 xã hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

(28/05/2014)
Theo Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh, tỉnh này đang tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu trong năm 2014, có thêm 8 xã hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm: Tập Ngãi, Hiếu Trung (huyện Tiểu Cần), Nhị Long Phú (huyện Càng Long), An Phú Tân (huyện Cầu Kè), Tân Sơn (huyện Trà Cú), Hiệp Mỹ Đông (huyện Cầu Ngang), Long Hữu (huyện Duyên Hải) và Hưng Mỹ (huyện Châu Thành).

Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(28/05/2014)
Ngày 8/4, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo 145/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.