Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/02/2020

Thông báo

Thông báo về việc lùi thời hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020) của Việt Nam

(12/02/2020)

 Ban Tổ chức cuộc thi chính thức thông báo lùi thời điểm nhận bài tham dự cuộc thi từ ngày 25/02/2020 sang ngày 10/03/2020.

Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

(31/01/2020)

 Thông báo số 15/TB-NXB TTTT ngày 20 tháng 1 năm 2020