Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 17/09/2021

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đẩy mạnh thực hiện tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(16/09/2021)

Vấn đề nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm; là một trong những biện pháp quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vấn đề “tự giác nêu gương” của cán bộ, đảng viên.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính

(15/09/2021)
Sáng nay (15/9), tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc các Cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bất kể ai nếu tham nhũng, tiêu cực đều bị xử lý nghiêm minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bất kể ai nếu tham nhũng, tiêu cực đều bị xử lý nghiêm minh

(15/09/2021)

Sáng 15/9, các cơ quan nội chính ở Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp về công tác nội chính theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chủ trì, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các cơ quan nội chính toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Các cơ quan nội chính toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(15/09/2021)

Sáng 15/9, Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tăng cường tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Tăng cường tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

(14/09/2021)

Chúng ta đều rõ để phát triển lý luận cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tăng cường tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận là biện pháp quan trọng nhất. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ: “Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Gắn kết tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với định hướng chính sách”(1).