Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/09/2021

Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Kon Tum: Hoàn thành thu thập thông tin đúng phương án Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Kon Tum: Hoàn thành thu thập thông tin đúng phương án Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

(28/09/2021)

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Kon Tum (BCĐ tỉnh) đã tổ chức, triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Nghiệm thu và bàn giao kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Bộ Công an

Nghiệm thu và bàn giao kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Bộ Công an

(27/09/2021)

Chiều ngày 23/9/2021, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ nghiệm thu và bàn giao kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Bộ Công an.

Lạng Sơn cơ bản hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II

Lạng Sơn cơ bản hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II

(27/09/2021)

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước, tỉnh Lạng Sơn đã quyết liệt chỉ đạo tiến hành cả hai giai đoạn của TĐT theo đúng kế hoạch và đến nay cơ bản đã hoàn thành công tác TĐT.

Cao Bằng hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đúng tiến độ

Cao Bằng hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đúng tiến độ

(27/09/2021)

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Cao Bằng đã tiến hành triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1/3 - 30/5 đã thu thập thông tin 1.627 doanh nghiệp/HTX; 650 đơn vị sự nghiệp và 55 đơn vị hiệp hội; Giai đoạn 2 thực hiện từ ngày 1/7 - 30/7, đã hoàn thành điều tra 36 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; 19.315 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 273 cơ sở so với số liệu thống kê năm 2020.