Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nhà xuất bản Đồng Nai

 Quyết định số 44/QĐ-XPHC ngày 11/1/2023 xử phạt vi phạm hành chính Nhà xuất bản Đồng Nai của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận kiểm tra Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh

 Kết luận kiểm tra số 28/KL-TTra ngày 9/1/2023 việc chấp hành pháp luật về phát hành xuất bản phẩm điện tử đối với Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh.