Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21/09/2023

Số hóa truyền hình mặt đất Gửi thông tin hỏi đáp

Độc giả: Đoàn Thảo Vân - 21 Ngách 1/56 Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
thaovan.bc.2k@gmail.com

Cho tôi hỏi muốn đăng kí học chứng chỉ Phóng viên, Biên tập viên hạng III thì đăng kí ở đâu và điều kiện học thế nào ạ?

- 5 tháng trước
Trả lời:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Tổ chức cán bộ) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,  Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 01 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Biên tập viên và 01 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phóng viên.

Điều kiện và đăng ký tham dự các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức nói trên, anh/chị có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn:

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông:

Email: truongdaotaobd@mic.gov.vn

Hotline: 024.37665959 (Giờ hành chính)

Fax: 024.37668994

Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Độc giả: Nguyễn Thanh Nhân - phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
minhnhut1978@gmail.com

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Nhờ trả lời câu hỏi và tư vấn dùm Tôi:

Các Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh có được tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngày thông tin và truyền thông từ hạng IV lên hạng III không? Nếu được các Đài Phải làm thủ tục  gì để xin tổ chức. Thông tư 03/2021/TT-BTTTT ngày 25/6/2021 không nói rõ phân cấp xét thăng hạng.

Rất mong Bộ giải đáp và tư vấn. Xin cảm ơn./.

- 5 tháng trước
Trả lời:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Tổ chức cán bộ) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Căn cứ theo khoản 3 Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định về chỉ tiêu thăng hạng và tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng III và hạng IV.

Độc giả: Nguyễn Tấn Kiệt - 585 đường Phạm Hùng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
nguyentankiet1974@gmail.com

Kính gửi : Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 18 tháng 10 năm 2021 Chính phủ có ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong đó có quy định mỗi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành có 01 chương trình, tài liệu bồi dưỡng. Căn cứ theo quy định mới tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ nói trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Theo tôi được biết. Hiện nay chỉ có trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin Truyền thông là trường duy nhất đủ điều kiện bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim. Tuy nhiên khi chúng tôi liên hệ với nhà trường thì nhà trường trả lời phải đợi Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chương trình bồi dưỡng nêu trên.

Vậy cho tôi hỏi : Khi nào Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim để cho những viên chức được bồi dưỡng đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ.

Xin cảm ơn.

- 5 tháng trước
Trả lời:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Tổ chức cán bộ) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Ngày 18 tháng 10 năm 2021 Chính phủ có ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong đó có quy định mỗi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành có 01 chương trình, tài liệu bồi dưỡng.

Căn cứ theo quy định mới tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ nói trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Trên cơ sở 02 văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông mới có đủ sở cứ để xây dựng chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim.

 

Hiện nay 04 chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim đã được xây dựng và dự kiến xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong cả nước vào tháng 5 năm 2023 để hoàn thiện trước khi ban hành. 

Độc giả: Nguyễn Ngọc - Quảng Nam
2nh512@gmail.com

Trong Nghị định 42/2022/NĐ-CP, tại khoản 1 điều 6 có nội dung:"Cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có trang thông tin điện tử thì phải là thành phần của Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương."  Xin hỏi như thế nào Trang thông tin các cơ quan được xem là thành phần của Cổng TTĐT vậy (có phải là đặt liên kết của Trang ở trên Cổng, RSS,...) theo đúng yêu cầu vậy, có quy định nào giải thích rõ hơn không ?

Xin cảm ơn.

- 5 tháng trước
Trả lời:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Chuyển đổi số quốc gia) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, ngày 04/10/2022, Bộ TT&TT đã gửi các bộ, ngành, địa phương Văn bản số 4946/BTTTT-CĐSQG về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, trong đó có nội dung hướng dẫn việc Triển khai cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng như sau:

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai phát triển Cổng thông tin điện tử theo quy định tại khoản 1, Điều 6 của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã đã triển khai cổng/trang thông tin điện tử nhưng chưa tuân thủ khoản 1, Điều 6 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP:

+ Trước hết, đặt đường liên kết của trang thông tin điện tử lên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để người sử dụng truy cập, tìm kiếm thông tin thuận tiện;

+ Có kế hoạch chuyển đổi trong vòng 02 năm kể từ khi Nghị định số 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực để bảo đảm trang thông tin điện tử là thành phần của Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về đề nghị hướng dẫn kỹ thuật chi tiết cho trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, hiện tại, Bộ TT&TT đang giao Cục Chuyển đổi số quốc gia thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng Thông tư hướng dẫn về chức năng, tính năng kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Thời hạn hoàn thành: Tháng 10/2023”. Đầu mối triển khai nhiệm vụ của Cục CĐSQG: đ/c Đỗ Lập Hiển, Trung tâm Công nghệ số quốc gia, email: dlhien@mic.gov.vn.

 

Độc giả: Phạm Thị Dinh - huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
phamdinh8487@gmail.com

Kính chào Qúy Bộ!

Mong Qúy Bộ thông tin giúp Trong tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cấp huyện thì tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến của cấp huyện có bao gồm cả cấp xã không!

Mong Qúy Bộ thông tin phản hồi!

- 5 tháng trước
Trả lời:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Chuyển đổi số quốc gia) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Bộ TT&TT đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 là đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là bộ), các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là tỉnh), bao gồm cả những kết quả chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, tỉnh.

Tại Quyết định số 922/QĐ-BTTTT, Bộ TT&TT cũng quy định "Các bộ, các tỉnh căn cứ vào DTI được phê duyệt tại Quyết định này, xây dựng và đưa vào triển khai DTI áp dụng trong nội bộ của bộ, tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tế của bộ, tỉnh để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác theo dõi, đánh giá chuyển đổi số". Do vậy, nếu tỉnh đã xây dựng DTI để đánh giá trong nội bộ để đánh giá sở, ban, ngành, huyện thì áp dụng chung là đánh giá cả những kết quả chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành, huyện (gồm cả xã).

Độc giả: Đỗ Thị Ngọc Anh - 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
ngocanhbaoin@gmail.com

 Kính thưa đơn vị, 

Tôi là Đỗ Thị Ngọc Anh, Phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương

Từ ngày 28/3/2023, tôi có gửi email đề nghị cấp tài khoản sử dụng hệ thống khai nộp hồ sơ cấp thẻ nhà báo bằng email: ngocanhbaoin@gmail.com. Email tòa soạn là: tapchixaydungdang@btctw.dcs.vn 

Tuy nhiên đến nay, tôi vẫn chưa nhận được email phản hồi về việc cấp tài khoản.

Mong nhận được phản hồi từ đơn vị

Trân trọng cảm ơn./.

- 5 tháng trước
Trả lời:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Báo chí) giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Mỗi cơ quan báo chí chỉ được cấp 01 tài khoản để đăng nhập hệ thống Quản lý hồ sơ thẻ nhà báo (thenhabao.mic.gov.vn) dùng để quản lý hồ sơ thẻ nhà báo, khai hồ sơ đề nghị cấp, đổi thẻ nhà báo cho nhân sự công tác tại cơ quan báo chí. Tài khoản này do cơ quan báo chí quản lý và chịu trách nhiệm.

Tạp chí Xây dựng Đảng đã được Cục Báo chí cấp tài khoản và mật khẩu tại địa chỉ thư điện tử do Tạp chí cung cấp.

Việc này Phòng Quản lý báo chí đã trao đổi với lãnh đạo Tạp chí Xây dựng Đảng và trả lời trực tiếp bà Đỗ Thị Ngọc Anh khi bà Anh liên hệ qua điện thoại.

 

Cục Báo chí một lần nữa cung cấp thông tin để bà Đỗ Thị Ngọc Anh biết.