Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

Số hóa truyền hình mặt đất Gửi thông tin hỏi đáp

Độc giả: Đỗ Văn Vương - 19 Lê Hồng Phong Đà Lạt
vuongdv@ict-lamdong.gov.vn
Trong quy chế báo cáo thông tin ban hành kèm theo quyết định số 58/2008/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ TT&TT có sai sót tại Điều 6: Báo cáo thực hiện theo mẫu số 2 chứ không phải theo mẫu số 1. Đề nghị xem xét lại.- 11 năm trước
Trả lời:

Cục ứng dụng Công nghệ Thông tin trả lời:

Xin cảm ơn bạn Vương. Chúng tôi đã kiểm tra lại và nhận thấy phát hiện của bạn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi xin nhận sai sót này và thành thật cảm ơn bạn.
Trong Khoản 1, Điều 6 của Quy chế Báo cáo thông tin về các hoạt động chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) viết là:
"Báo cáo thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quy chế này".
Nay xin sửa lại là:
"Báo cáo thực hiện theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quy chế này"
Chúng tôi sẽ thực hiện đính chính lại theo Điều 8 của Quyết định số 06/2008/QĐ-BTTT ngày 18/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

Độc giả: lưu công hoan - hà nội
hoanforever@yahoo.com
Xin cho biết tiêu chuẩn để bổ nhiệm đối với chức danh Tổng biên tập ?- 11 năm trước
Trả lời:

Cục Báo chí xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

* Theo quy định tại Điều 13 Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí thì Tổng biên tập phải là người có quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và nghiệp vụ do Nhà nước quy định.

* Theo Điều 6, Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí thì Tổng biên tập phải có đủ các tiêu chuẩn sau:
- Tốt nghiệp đại học;
- Đã được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí và chương trình quản lý nhà nước về báo chí;
- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp;
- Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí ít nhất là 3 năm;
- Có đạo đức nghề nghiệp, có năng lực quản lí và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, được sự tín nhiệm của cán bộ, phóng viên, đảng viên trong cơ quan báo chí.

* Luật Báo chí sửa đổi sẽ ban hành trong thời gian tới cũng đưa quy định cụ thể về “Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan báo chí”.

Độc giả: thedownload -
thedownload@msn.com
Gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Tôi khá bức xúc về chuyện đầu cơ tên miền của 2 công ty là dot.vn và công ty hi-tek (tôi chỉ biết đây cũng là 1 công ty cung cấp domain.vn của nước ngoài). Tôi có check nhiều Domain nhưng khi truy cập vào những Domain này thì đều chạy sang website dot.vn, còn những domain đưọc đăng ký bởi công ty hi-tek từ rất lâu nhưng đều không đuợc sử dụng thậm chí còn ko có website hay không được add vào bất cứ 1 hosting nào. Tôi có contact với nhân viên của dot.vn với email hanoi@dotvn.com thì được biết tất cả những domain đó đều thuộc quyền sở hữu của công ty hi-tek và dot.vn và họ không bán. Dot.vn là 1 công ty cung cấp domain.vn nhưng lại mua domain.vn và không sử dụng chúng vào bất cứ mục đích gì như vậy những domain này liệu có được thu hồi mong nhận được phản hồi sớm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nếu cần tôi sẽ liệt kê tất cả những domain đuợc đăng ký bởi 2 chủ thể này mà không được sử dụng. Cảm ơn. - 11 năm trước
Trả lời:

Trung tâm Internet Việt Nam xin trả lời bạn như sau :

Trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tên miền .vn từ trước đến nay chưa có điều nào quy định hạn chế số lượng tên miền mà các tổ chức cá nhân muốn đăng ký, điều này được cụ thể hóa hơn trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Theo các quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP và Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" được đăng ký theo nguyên tắc: "bình đẳng không phân biệt đối xử; tổ chức, cá nhân đăng ký trước được quyền sử dụng trước". Như vậy Nhà đăng ký tên miền cũng như các tổ chức, cá nhân khác, tùy theo nhu cầu, có quyền được đăng ký tên miền mà mình mong muốn miễn là phải đảm bảo đáp ứng các thủ tục quy định và phải nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định của nhà nước. Người đăng ký sẽ phải chịu trách nhiệm về mục đích sử dụng cũng như tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Vấn đề mà bạn phản ánh, nếu những tên miền bạn đã nêu có xung đột với quyền, lợi ích hợp pháp của bạn, bạn có thể yêu cầu giải quyết thông qua các quy định về tranh chấp tên miền tại Luật Công nghệ thông tin và Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn". Việc thu hồi tên miền được thực hiện theo quy định tại điểm 8.3 khoản 8, mục II của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT.

 

Độc giả: Phan Quang Hiếu - Tư Nghĩa - Quảng Ngai
phanquanghieu@yahoo.com.vn
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông Tôi xin hỏi về Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, đối với dịch vụ Internet và Thông tư hướng dẫn 05 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet đã có hiệu lực. Mà tới nay vẫn không được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Vậy thì Nghị định 97/2008/NĐ-CP được Thủ tướng ký ban hành thay thế cho nghị định 55 mà tôi thấy vẫn nằm yên lặng không đươc triển khai vậy có đúng với nguyện vọng của cơ quan đứng đầu nhà nước không? Vậy xin nhận được trả lời từ Bộ TT&TT. - 11 năm trước
Trả lời:

Vụ Viễn thông xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Ngay từ khi có hiệu lực, các văn bản nói trên đã được áp dụng trong công tác quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là công tác cấp phép. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã tổ chức đào tạo, hướng dẫn về Nghị định 97/2008/NĐ-CP cho các Sở Thông tin và Truyền thông từ trước cuối năm 2008, trong đó đặc biệt nhấn mạnh  một số công việc mà ở các địa phương cần triển khai. Đứng từ góc độ địa phương, ngoài việc tổ chức phổ biến pháp luật tới cộng đồng người sử dụng, thực thi quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn thì một việc rất cần thiết phải triển khai sớm là tham mưu cho UBND tỉnh/thành qui định về giờ đóng mở cửa các đại lý Internet và thực thi công tác quản lý đại lý Internet theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP.

Cảm ơn anh đã phản ảnh việc chậm triển khai tại Quảng Ngãi. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ kiểm tra lại với Sở TT&TT Quảng Ngãi, đồng thời đôn đốc các Sở Thông tin và Truyền thông nhanh chóng triển khai Nghị định 97/2008/NĐ-CP.

Độc giả: meo mun -
koko2253_hp@yahoo.com
Viettel đang ăn cắp tiền của bạn bằng cách khuyến mãi nhiều. Tuy nhiên các bạn hãy để ý thời gian tính cước cuộc gọi mà xem, nhanh như máy bay. Không tin bạn thử so sánh giữa thời gian tính cước cuộc gọi và đồng hồ nhà bạn xem có đúng vậy không. Hãy gửi tin này cho mọi người để Viettel bỏ ngay kiểu ăn cắp này nhé --> chính xác luôn, vừa mới phát hiện trò này khi Viettel tách tiền trong tài khoản và tiền khuyến mãi --> mặc dù chưa bao giờ “đo” thời gian nhưng công nhận là nó nhanh thật, đặc biệt từ khi tớ dùng 2 số Viettel và EVN song song thì càng thấy chênh lệch. Slogan của VT nên đổi là: “Nói theo cách của bạn, tính cước theo cách của chúng tôi”.- 11 năm trước
Trả lời:

Cục Quản lý chất lượng CNTT &TT  xin trả lời bạn:

Cám ơn bạn đã có ý kiến phản ánh. Ý kiến của bạn là về chỉ tiêu Độ chính xác ghi cước của dịch vụ điện thoại di động của Viettel.

Trong các năm gần đây Bộ TT&TT đã tiến hành kiểm tra chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp trong đó có chất lượng dịch vụ điện thoại di động của Viettel. Thông qua các đợt kiểm tra chúng tôi không phát hiện thấy Viettel vi phạm chỉ tiêu về độ chính xác ghi cước.

Gần đây nhất, trong năm 2008, Bộ TT&TT đã tiến hành kiểm tra chất lượng dịch vụ điện thoại di động của Viettel trong đó có kiểm tra chỉ tiêu Độ chính xác ghi cước. Qua kiểm tra hơn 10.000 cuộc gọi mô phỏng, chỉ tiêu Độ chính xác ghi cước của Viettel là: Tỷ lệ cuộc gọi bị ghi cước sai là 0% (tiêu chuẩn quy định là ≤ 0,1%), Tỷ lệ thời gian đàm thoại bị ghi cước sai là 0% (tiêu chuẩn quy định là ≤ 0,1%).

Trong trường hợp bạn có đầy đủ thông tin về các cuộc gọi sai, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi có những xem xét, đánh giá cụ thể.

Độc giả: Đặng Văn Mãng - Văn phòng HĐND&UBND huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
dangvanmang@yahoo.com
Tôi có đọc nội dung Chỉ thị của Bộ TT-TT về sử dụng bộ Office mã nguồn mở; trong đó nội dung triển khai ngay trong năm 2009. Tại huyện Tánh Linh, tôi đã cho triển khai mới đây bộ địa Office bản quyền do Sở TT&TT tỉnh tập huấn và đã sử dụng được 3 tháng nay cho tất cả các đơn vị trong huyện. Tuy nhiên tôi rất mê bộ Office mã nguồn mở, vì trước đây tôi cũng đã có sử dụng 1 thời gian. Vậy huyện Tánh Linh chúng tôi có thể sử dụng bộ phần mềm mã nguồn mở này được không? (tôi đã tải bộ này từ website của Bộ TT-TT); trước mắt chúng tôi cho áp dụng thí điểm đối với cơ quan Văn phòng HĐND&UBND huyện Tánh Linh trước, sau Tết sẽ triển khai rộng ra các đơn vị trong huyện có được không? chúng tôi đã cài thử và chạy ổn định. Xin ý kiến các anh- 11 năm trước
Trả lời:

Vụ Công nghệ Thông tin trả lời:

Rất hoan nghênh bạn Mãng cũng như các cơ quan, đơn vị ở Huyện Tánh Linh đã sẵn sàng triển khai Open Office. Như đã nêu trong Chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ thị cho các Sở Thông tin và Truyền thông nhanh chóng triển khai cài đặt và sử dụng Open Office tại Sở cũng như các cơ quan nhà nước trên địa bàn Tỉnh. Bộ Thông tin và Truyền thông ủng hộ việc Huyện Tánh Linh sớm triển khai cài đặt, sử dụng Open Office tại văn phòng HĐND & UBND Huyện, cũng như tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận cũng như các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận và huyện Tánh Linh ủng hộ, hỗ trợ bạn Mãng và các cơ quan, đơn vị ở huyện Tánh Linh trong việc triển khai cài đặt, sử dụng Open Office, đồng thời xem xét, cân nhắc nếu có thể thì lấy Huyện Tánh Linh làm một trong những điểm đi trước về cài đặt và sử dụng Open Office để đúc rút kinh nghiệm, mở rộng triển khai ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Bình thuận.